Proces interwencji w kryzysie zależy w głównej mierze od szybkiej reakcji.

Podstawą działania w interwencji kryzysowej jest sygnał, informacja, bodziec do reakcji dla interwenta, którym w tej sytuacji może być terapeuta zdrowotny. I tak:

 • dokona on wówczas natychmiastowej oceny poziomu kryzysu i poziomu zagrożenia
 • dostarczy wsparcia
 • oceni stan klienta i rozmiar kryzysu oraz określi problem kryzysowy
 • dokona przeglądu i analizy możliwości radzenia sobie z kryzysem oraz rozwijania alternatywnych opcji
 • sformułuje plan radzenia i towarzyszenia klientowi w celu mobilizacji osobistych oraz społecznych zasobów
 • uzyska zobowiązanie od klienta i pozytywne jego antycypowanie przyszłości

Należy skutecznie zareagować i podjąć ostateczną świadomą decyzję w sprawie przez co uzyska się interwencję w formule:

 • interwencji telefonicznej
 • interwencji bezpośredniej
 • interwencji w domu klienta
 • umówionego spotkania indywidualnego w cppitz
 • dyżuru interwencyjnego