Kinezyterapia to jedna z metod fizjoterapii, oparta na pracy fizycznej z klientem-pacjentem, której celem jest usprawnianie aparatu ruchu terapeutycznym oddziaływaniem ćwiczeń. Kinezyterapia bywa też w linii prostej nazywana fizjoterapią, gimnastyką leczniczą, usprawnianiem ruchowym.

Ćwiczenia ruchowe stanowiące element oddziaływania leczniczego na mięsnie, więzadła i stawy może mieć charakter ogólny i miejscowy.

Kinezyterapia ogólna to ćwiczenia tych części ciała które nie są dotknięte chorobą. Natomiast, cel leczniczy w ćwiczeniach koncentruje się na wpływie dobroczynnym ruchu na pozostałe układy i narządy organizmu. Tym samym, w sposób pośredni oddziałuje się na leczenie miejsca zmienionego chorobowo. Do te tego rodzaju ćwiczeń zaliczyć możemy: ogólnokondycyjne, gimnastyka poranna, ćwiczenia w wodzie, a także sport inwalidów.

W tym elemencie ćwiczebnym najważniejsza jest nauka umiejętnego rozluźniania mięśni zbytnio napiętych, co pozwala uzyskać większe efekty lecznicze. Ważne także aby ćwiczenia były wykonywane w zakresie ruchomości fizjologicznej stawów, w zgodzie z naturą anatomiczną człowieka.

Kinezyterapia miejscowa polega na bezpośrednim wpływie na narząd zmieniony chorobowo, co zależne jest od funkcjonalnych możliwości pacjenta-klienta i celu oddziaływania lokalnego. W tym wypadku można zastosować takie ćwiczenia jak: bierne, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia czynne, ćwiczenia z oporem, ćwiczenia prowadzone, ćwiczenia oddechowe lub relaksujące, pionizację i naukę chodzenia, redresje, ćwiczenia samowspomagające.

Kinezyterapię stosuje się głównie u pacjentów, u których występują:

  • schorzenia i dysfunkcje narządu ruchu, bóle kręgosłupa, niektóre choroby układu oddechowego, choroby reumatoidalne
  • u pacjentów: po udarze mózgu, po zawale serca, po zabiegach operacyjnych jamy brzusznej, przed porodem
  • Kinezyterapia może być zastosowana jako jedyna forma leczenia w przypadku, gdy u chorego stwierdza się: wady postawy, bóle krzyża, bolesność stawów kończyn dolnych

Stąd, tak istotny staje się kontakt z terapeutą zdrowotnym, którym jest kinezyterapeuta diagnozujący, planujący i organizujący program usprawniania ruchem.