Jest to poczucie destabilizacji, niepewności i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem na jakimś etapie (w okresie) w którym człowiek doznał frustracji opartej o zdarzenie ważne życiowo, przekraczające zasoby i mechanizmy poradzenia sobie.

Kryzys jest zjawiskiem niebezpiecznym dla funkcjonowania człowieka gdyż w atmosferze dezorganizacji (rozstrojenia) może dojść do powstania zachowań agresywnych ukierunkowanych na siebie lub innych ludzi (od reakcji samobójczych do zabójczych).

Nie rozwiązany problem kryzysu prowadzi do przewlekłości upośledzającej funkcjonowanie człowieka w podstawowych rolach i relacjach społecznych, blokujących możliwości dalszego rozwoju.

Fakt wystąpienia zagrożenia w kryzysie może być okazją dla człowieka poszukującego pomocy. To szansa rozwoju oparta o chęć przełamywania barier i pragnienia zmiany wobec doświadczenia cierpienia związanego lękiem, utratą kontroli i niepewności.

To szansa na rozwój który daje współpraca ze specjalistą psychologii kryzysu, którym może być terapeuta zdrowotny.

Przed takim wyborem pozostaje pacjent-klient będący w punkcie zwrotnym lub inaczej zwanym „punktem decydującym o zdrowiu i przyszłości”.

Ryzyko nie podjęcia prób działania (szukania pomocy u specjalisty) zazwyczaj zwraca się przeciwko jednostce, prowadzi do negatywnych i trwałych konsekwencji związanych z destrukcją psychosomatyczną.

W związku z powyższym, warto podjąć decyzję o zmianie i zgłosić się w tak istotnej sytuacji w życiu do terapeuty zdrowotnego, który jest specjalistą psychologii kryzysu.