Muzykoterapia to metoda postepowania wielokierunkowo i wszechstronnie wykorzystująca wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka. Poprzez różnego rodzaju elementy, formy odbierania i korzystania z muzyki, można oddziaływać leczniczo w niwelowaniu różnego rodzaju dolegliwości oraz zaburzeń psychosomatycznych organizmu. Szczególnym celem w muzykoterapii jest pomoc niesiona pacjentowi w aktualizowaniu sił witalnych, rozwijania wrażliwości muzycznej i kontroli nad nią.

Jest to proces leczniczy dla dalszego rozwoju i satysfakcjonującego życia.

Muzykoterapia ma zastosowanie w:

 • ujawnianiu i rozładowywaniu zablokowanych emocji i napięć
 • osiąganiu integracji w grupie, poprawie komunikacji
 • nauce odpoczynku i relaksu
 • usprawnianiu funkcji percepcyjno – motorycznych
 • uwrażliwianiu na muzykę i otaczającą przyrodę
 • wzmocnianiu i ułatwianiu rehabilitacji na etapie leczenia
 • poprawianiu kondycji psychofizycznej
 • wzroście pozytywnego myślenia do życia i sił witalnych

Wskazaniami do zastosowania muzykoterapii są:

 • dysleksja u dzieci (trudności w czytaniu i pisaniu)
 • nadpobudliwość u dzieci i stany lękowe
 • nieskoordynowanie ruchowe i trudności w koncentracji
 • niedorozwój, zahamowania, wycofania w realizacji funkcji
 • MPD, itp.

Muzykę wykorzystuje się jako narzędzie do pobudzenia, zwiększenia i rozszerzenia świadomości skierowanej na poznanie własnej osoby, jak również otaczających osób i przedmiotów.

Stąd, w pracy z dziećmi i dorosłymi należy uwzględnić ten rodzaj terapii jako czynnik leczniczy.

Warto więc spotkać się z terapeutą zdrowotnym, który w procesie usprawniania wykorzysta ten element terapii do wsparcia i całościowego leczenia człowieka.