DARIUSZ PIOTR PALARSKI – mgr rehabilitacji ruchowej specjalista I ° rehabilitacji w medycynie, fizjoterapeuta, licencjonowany psycholog kryzysu i interwencji kryzysowej I i II stopnia, specjalista odnowy biologicznej, terapeuta zajęciowy, socjoterapeuta i resocjalizator, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, edukator prozdrowotny i ds. bezpieczeństwa, negocjator-mediator cert. Nr 33 KSM - wpis na listę osób godnych zaufania przy SO Kraków pod Nr 0168-3/05, terapeuta kinezjologii cert. 101 Nr 66479 – zaświadczenie PSK Nr 1091/2012/JK, terapeuta neurofizjologii – specjalista II° EEG biofeedbacku, psychoonkolog, specjalista Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), przygotowany w zakresie terapii simontowskiej walki z chorobą nowotworową, terapii grupowej wg Balinta, etyk oświatowy i specjalista przedsiębiorczości, wieloletni pracownik kliniczny i oświatowy, były pracownik DPS-u, członek stowarzyszenia Neurofizjologii Klinicznej.
Terapia może mieć najbardziej skrajny charakter oddziaływań lecz ma skupiać uwagę pacjenta-klienta oraz dawać skuteczne odczucie zmiany w stosunku do stanu sprzed.