Gdy dostrzegamy zaburzenia postawy i rozwoju dziecka:

 • skoliozy – skrzywienia boczne kręgosłupa
 • odchylenia w płaszczyźnie strzałkowej – plecy płaskie, okrągłe, wklęsłe, wklęsło-okrągłe
 • choroba Scheuermanna
 • bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej
 • wadami stóp – m.in. płaskostopie
 • wady kolan – koślawość i szpotawość
 • choroba Perthesa – jałowa martwica kości udowej
 • kręcz szyi

Gdy wystąpiły urazy poporodowe:

 • uszkodzenie splotu ramiennego
 • wrodzone zwichnięcie lub dysplazja stawu biodrowego
 • stopa końsko-szpotawa
 • asymetria ułożeniowa
 • opóźnienia psychomotoryczne
 • wcześniactwo
 • zaburzenia napięcia mięśniowego

Neurologiczne wady rozwojowe takie jak rozszczep kręgosłupa lub przepuklina oponowo-rdzeniowa czy mózgowe porażenie dziecięce.

Złamania i urazy takie jak kończyny w opatrunku gipsowym czy po oparzeniach.

Schorzenia dróg oddechowych czyli wszelkie stany zapalne i pochorobowe dolnych i górnych dróg oddechowych.

A także inne choroby układowe i dysfunkcje upośledzające lub ograniczające funkcjonowanie oraz dalszy prawidłowy rozwój dziecka. W takich przypadkach wskazana jest konsultacja i działania rehabilitacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości wiekowych dziecka, które podejmie terapeuta zdrowotny.