Dzieci:

 • jeśli dziecko jest pod stałą opieką lekarzy specjalistów (neurologa, genetyka, laryngologa, audiologa, foniatry, neurochirurga, gastroenterologa) należy zabrać dokumentację medyczną
 • warto przypomnieć sobie przebieg rozwoju dziecka – kiedy nauczyło się siadać, wstawać?
 • czy krzyczało po urodzeniu?
 • jak przebiegała ciąża?
 • jak przebiegał poród?
 • co nasze dziecko lubi robić?
 • jak się bawi? czym się bawi?
 • można zabrać ze sobą ulubioną zabawkę dziecka
 • w jaki sposób wyraża swoje potrzeby, czyli w jaki sposób komunikuje się z nami?
 • czy krzyczy i płacze, czy pokazuje gestem, a może używa innych specyficznych sposobów komunikowania się?
 • warto zapisać co dziecko je, czym jest karmione, jakie pokarmy są w jego diecie, a jakich spożywania konsekwentnie odmawia, czy karmione jest z butelki?

Dorośli:

 • karta informacyjna ze szpitala
 • ostatnie badania
 • diagnoza i dokumentacja medyczna specjalistyczna
 • inna dokumentacja mogąca stanowić uzupełnienie lub dodatkowe informacje o faktycznej dysfunkcji lub przebiegu choroby
 • wszelkie badania potwierdzające istnienie niepokojących zaburzeń lub trudności