Termin psychoedukacja to rodzaj specjalnego nauczania (informowania) klienta (pacjenta) w zakresie wiedzy niezbędnej do dalszego rozwoju, leczenia, zmiany nastawienia do siebie i swojej postawy względem jakieś dysfunkcji, jednostki chorobowej lub potrzeb związanych z dalszym funkcjonowaniem człowieka.

Psychoedukacja ma na celu wyjaśnienie przyczyn trudności oraz wskazanie możliwości zmian i dojścia do sytuacji korzystniejszej z punktu widzenia procesu naprawczego, ewentualnie poprawy jakości funkcjonowania człowieka. Oznacza to, że edukacją psychologiczną zmierza się do lepszego zrozumienia przez klienta (pacjenta) własnego stanu zdrowia oraz wzmacnia się wartościowe strony człowieka.

Psychoedukacja korzysta z wiedzy psychologicznej dla jak najskuteczniejszego oddziaływania w procesie edukacyjnym.

Psychoedukacja to proces zdrowotny, zachodzący w sferze fizjologicznej, socjologicznej, duchowej i psychologicznej.

Zakresem swojej działalności może obejmować takie dziedziny jak: pedagogika, psychologia, medycyna i socjologia.

Najbardziej kompetentni do psychoedukacji są terapeuci z poszczególnych specjalności, takich jak: rehabilitacja, socjoterapia, psychoterapia, terapia pedagogiczna, terapia zajęciowa, psychoonkologia, logopedia, itp.

W tym procesie warto oddać się w kompetentne ręce terapeuty zdrowotnego – świadomego wiedzy z wszystkich ww. specjalności. Terapeuty, który wybierze najbardziej adekwatną do potrzeb formę zajęć (indywidualnych lub grupowych) przy wykorzystaniu aktywnych technik nauczania.