Psychosomatyka, to problematyka dotycząca wszelkich dolegliwości cielesnych, czyli somatycznych, których źródłem mogą być trudności natury psychicznej człowieka. Zaburzenia takie mogą dotyczyć osób w różnym wieku i płci.

Jedną z przyczyn dolegliwości somatycznych może być długotrwały stres, który swymi dolegliwościami obejmuje także strefy narządowe organizmu. Inną przyczyną mogą być silne emocje, napięcia, stresy częste i krótkotrwałe, aczkolwiek stopniowo wywierające coraz większy wpływ na układ krwionośny, w tym serce i naczyniówkę. Te reakcje wywołują łańcuch zdarzeń układowych prowadzący do zmian i chorób wielonarządowych.

Nadto, stresy wywoływane u osoby o określonej predyspozycji mogą w sposób szczególny odciskać się piętnem na narządach człowieka będąc konsekwencją różnych coraz bardziej skomplikowanych chorób jak choćby choroby nowotworowe. I tego typu dolegliwościami zajmuje się psychoonkologia.

W poszukiwaniu przyczyn chorób psychosomatycznych i onkologicznych nie można koncentrować się wyłącznie na aspekcie psychologicznym zaburzeń gdyż tłem mogą być problemy nieprawidłowości w relacjach społecznych (środowiskowych). Zaburzenia psychosomatyczne mogą dotyczyć wielu chorób, których podłożem mogą być problemy psychologiczne, fizjologiczne, socjologiczne, a nawet i duchowe, prowadząc do zaburzeń układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa), układu pokarmowego (np. choroba wrzodowa, zespół jelita nadwrażliwego), układu oddechowego (np. astma oskrzelowa), niektóre rodzaje otyłości, bezsenności, migreny, cukrzycę, zaburzenia odżywiania, zaburzenia wegetatywne, alergie, atopowe zapalenie skóry, itp.

Prawidłowe leczenie zaburzeń psychosomatycznych może być czynnikiem rozwojowym pacjenta, może wpływać na zmianę nastawień, rozwiązanie konfliktów wewnętrznych, poprawę stylu życia, i inne.

Stąd, warto zwrócić się do świadomego wiedzy z wszystkich ww. specjalności terapeuty zdrowotnego, który w swym holistycznym podejściu do stanu zdrowia pacjenta (wzajemnego wpływu sfery psychicznej oraz somatycznej) dostrzeże jakiś fragment nie funkcjonujący prawidłowo, a usprawni lub zmieni inny fragment w życiu emocjonalnym człowieka.