Podstawową potrzebą ludzką jest komunikacja społeczna oraz bycie zaopiekowanym. Dzieci, które sprawiają problemy cierpią z powodu jednego podstawowego braku, nie potrafią nawiązywać skutecznych, satysfakcjonujących dla nich i otoczenia kontaktów.

Pragnienie bycia z ludźmi wynika z potrzeby kochania i bycia kochanym oraz z potrzeby bycia wartościowym człowiekiem. Jest wiele dzieci, które żyją samotnie, cierpiąc i z dnia na dzień mając coraz mniej ufności do ludzi.

Młodzi ludzie, na skutek negatywnych doświadczeń ignorują rzeczywistość lub jej zaprzeczają. W związku z tym funkcjonują tak, jakby nie obowiązywały ich zasady społeczne. Ich myślenie cechuje negatywne nastawienie do świata.

Terapeuci stosujący metodę Glassera uważają, że problemy dzieci i młodzieży wynikają z deficytów w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb oraz z braku wiedzy jak należy postępować, co robić, żeby poczuć się dobrze.

Według Glassera podstawą naszej motywacji w życiu jest 5 podstawowych potrzeb: przeżycia, miłości i przynależności, mocy, wolności, rozrywki i zabawy. W praktyce najważniejsze jest zaspokojenie potrzeby miłości i przynależności. Bliskość, przynależność, uczestnictwo w sieci relacji z innymi pozwolą nam na skuteczne zaspokojenie pozostałych własnych potrzeb. Większość naszych długoterminowych problemów psychologicznych to trudności w relacjach z innymi. Jeśli nie mamy powiązań z innymi ludźmi bądź są one niewystarczające, to nasze życie we wszystkich wymiarach będzie zagrożone. Celem terapii rzeczywistością jest pomoc w połączeniu ze światem, przywrócenie zdolności do tworzenia relacji z innymi i dokonywania lepszych wyborów.

Terapia ta jest krótkoterminowa i jej celem jest całościowa zmiana zachowania.

Pomoc niesiona przez terapeutę zdrowotnego daje możliwość zmiany, która realistycznie wpływa na dalszy przebieg życia i normuje postawę wobec otoczenia. Warto spróbować by nie popaść w konflikt.