Stres jest nieodłącznym elementem codziennego życia człowieka. Podstawową metodą pozwalającą nam na bieżąco likwidować skutki stresu jest relaksacja. To sposób na pozbycie się napięć nerwowo-mięśniowych w obrębie całego ciała i uzyskanie wyciszenia dającego stan odpoczynku oraz odprężenia. To swoiste poczucie harmonii psychofizycznej w porozumieniu z sobą samym i otoczeniem, dające świeżość energetyczną do dalszych działań oraz powrót do norm psychospołecznych. Osiągnięcie takiego stanu nie jest proste i wymaga systematycznych ćwiczeń. Jest tak dlatego, ponieważ większość ludzi praktycznie cały czas pozostaje w stanie napięcia i nie uświadamia sobie tego stanu.

Przedłużające się funkcjonowanie organizmu na poziomie permanentnego napięcia jest przyczyną upośledzonego funkcjonowania, trudności z koncentracją i uwagą, brakiem motywacji do pracy, brakiem konsekwencji i dotrzymywania obietnic w realizacji celów, itp.

Stany nieustannego napięcia demolują myśli i funkcjonowanie fizyczne organizmu.

W skrajnych sytuacjach następuje odmowa dalszych czynności ze strony organizmu, powodująca szereg komplikacji życiowych.

Warto więc skontaktować się z terapeutą zdrowotnym, który wprowadzi w proces odzyskiwania formy psychofizycznej i wskaże kierunki do walki ze stresem dnia codziennego.