Rodzic na rzecz zdrowia dziecka – schemat postępowania (wg Dariusz Piotr Palarski – 2016)