Idea powołania Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Zdrowotnych i Zajęciowych pojawiła się początkiem 2016 roku. Grono terapeutów pracujących metodami zmierzającymi do uzyskania efektów leczniczych w myśl definicji zdrowia wg WHO, w porozumieniu z głównym wizjonerem Dariuszem Piotrem Palarskim, obrało sobie za cel aktywny udział w tworzeniu i rozwoju tej specjalności w Polsce. Za granicami naszego kraju zawód terapeuty funkcjonującego w obszarze zdrowotnym i zajęciowym jest znany i szanowany. W związku z powyższym, jeśli szukasz miejsca gdzie będziesz chciał podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem terapeutycznym w zakresie: terapii zajęciowej, fizjoterapii, terapii pedagogicznej, psychoterapii, socjoterapii, terapii logopedycznej, to zapraszamy do współpracy.

Będąc członkiem Stowarzyszenia uzyskasz wsparcie innych terapeutów, a także możliwość rozwoju swoich umiejętności i kompetencji potrzebnych do pracy w zawodzie, pogłębisz wiedzę i doświadczenie oraz rozszerzysz horyzonty myślowe o aspekt zdrowotny w pracy bezpośredniej z klientem (pacjentem).

Stowarzyszenie działa zgodnie ze standardami ustalonymi przez WFOT czyli Światową Federację Terapeutów Zajęciowych oraz praktyki krajowych towarzystw zdrowotnych.

Pobierz deklarację

Jak składać Deklarację Woli Zgłoszenia swojej przynależności do bycia Członkiem

<STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW ZDROWOTNYCH I ZAJĘCIOWYCH (STZiZ)

Żeby zostać kandydatem na członka STZiZ należy:

  • wydrukować Deklarację Woli Zgłoszenia (DWZ)
  • wypełnić i czytelnie podpisać
  • przesłać DWZ pocztą na adres: Dariusz Piotr Palarski, Ul. Borowinowa 53A/22, 30-698 Kraków

Lub mailem (plik pdf) na maila: CPPITZ.dariusz.piotr.palarski@gmail.com (należy ją podpisać i zeskanować)