Czym jest terapia zdrowotna?

Punktem wyjścia do nowatorskiego podejścia terapeutycznego, jak dotąd nie uwzględnianego w literaturze fachowej pojęcia terapii zdrowotnej jest działalność oparta o definicję zdrowia wg WHO.

Zdrowie według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to stan cechujący się uzyskaniem dobrego samopoczucia na poziomie fizycznym, psychicznym i społecznym. Nie jest on zatem związany tylko z brakiem choroby czy niedomaganiem.

Zdrowie to także potencjał zdolności adaptacyjnych danego organizmu do wymogów otoczenia, do pełnienia ról społecznych, przystosowania się do zmian występujących w środowisku i umiejętność radzenia sobie z tymi zmianami. Ponadto jest ono środkiem umożliwiającym lepszą jakość życia i zasobem gwarantującym rozwój społeczeństwa.

Na utrzymanie zdrowia jednostki ma wpływ kilka aspektów: zdrowie, opieka zdrowotna kondycja, aktywność fizyczna, właściwe, racjonalne odżywianie, odporność na stres, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, poddawanie się profilaktycznym badaniom medycznym.

Zdrowie to również wartość na poziomie społecznym. Stanowi ono dobro publiczne, chronione w imię zasad solidaryzmu i współodpowiedzialności. Zapobieganie chorobom jest celem zdrowia publicznego, które dotyczy całego społeczeństwa.

Zdrowie to wartość najcenniejsza i niezaprzeczalna. Należy o nie dbać zarówno na poziomie jednostkowym, jak i społecznym.

Wychodząc z założenia bogatej definicji zdrowia o terapii zdrowotnej można powiedzieć, że nie zmierza ona tylko do wyleczenia z jakiejś jednostki chorobowej, ale dąży do uzyskania dobrego samopoczucia na poziomie fizycznym, psychicznym i społecznym, a nawet duchowym.

Warto więc spotkać się z terapeutą zajęciowym, który swą wiedzą i doświadczeniem zaspokoi wszelkie potrzeby w kierunku pełnego dobrego samopoczucia (tzw. dobrostanu).

Albowiem zdrowie ludzkie jest bezcenne…