Katarzyna Jurkowska – mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – nauczyciel dyplomowany, logopeda po UP w Krakowie, neurologopeda-balbutolog po SSW w Kielcach, warsztaty kompetencyjne i doskonalące w Centrum Szkoleniowym „Atena” Katowice: fizjologiczna metoda terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania w dyslalii obwodowej funkcjonalnej, dyslalia ankyloglosyjna, wczesna interwencja w jąkaniu, diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy.


Renata Bogacz – Położna specjalista pielęgniarstwa położniczego, psychoonkolog. Uprawnienia z zakresu: położnictwa rodzinnego dla kobiet w każdym wieku oraz uprawnienia do; Wykonanie i interpretacja zapisu EKG, Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i porodu (KTG), Karmienie piersią w codziennej praktyce, Pobieranie rozmazów cytologicznych, uprawnienia pedagogiczne do edukacji młodzieży w zakresie przygotowania do życia w rodzinie w tym prowadzenie szkoły rodzenia. Wieloletni praktyk szpitali powiatowych oraz kliniki Szpitala Uniwersyteckiego.