Jeżeli podoba Ci się idea terapii zdrowotnej i zajęciowej zaproponowana przez i twórcę strony CPPiTZ, masz wykształcenie wykraczające poza przeciętny zakres terapii jednokierunkowej, chcesz aktywnie (twórczo) włączyć się w proces rozwoju prezentowanych specjalności oraz pragniesz w przyszłości tworzyć kształt serwisu Stowarzyszenia Terapeutów Zdrowotnych i Zajęciowych w Polsce, to zachęcam do nadsyłania prac w następującej formie:

  • podsyłając informacje o badaniach naukowych, które nie zostały jeszcze zaprezentowane w serwisie
  • uzupełniając źródła i dane w materiałach już opublikowanych
  • zgłaszając uwagi i poprawki do zamieszczonych treści
  • przesyłając własne artykuły związane z tematyką serwisu
  • udostępniając aktualne dokumenty medyczne
  • przesyłając filmy, zdjęcia i audycje dotyczące tematyki serwisu lub odnośniki do nich
  • zamieszczając link do serwisu na swojej stronie i informując o niej innych
  • oraz w każdy inny sposób przyczyniający się do poszerzania świadomości o pozytywnym oddziaływaniu terapii zdrowotnych na człowieka

Wszystkie przesłane artykuły i materiały zostaną opatrzone informacją o autorze, a każda okazana pomoc zostanie doceniona na łamach serwisu.

Zapraszam do współpracy. Dariusz Piotr Palarski