Terapia zajęciowa jak każda inna terapia medyczna zajmuje się przywracaniem do zdrowia ludzi chorych. W jej zakres wchodzą określone czynności o charakterze zajęć umysłowych lub fizycznych, które mają na celu przywrócenie osobie niepełnosprawnej umysłowo i fizycznie funkcji organizmu niezbędnych do czynności dnia codziennego oraz realizacji przyszłych zadań społecznych czy zawodowych. Terapia zajęciowa ma swym działaniem obejmować szerokie spektrum stymulacji opartych na potencjale rozwojowym tkwiącym w osobie niepełnosprawnej, niezależnie od stopnia upośledzenia funkcji psychofizycznych. W pracy terapeutycznej wykorzystuje się podstawowe formy terapii między innymi takie jak: arteterapia, biblioterapia, choreoterapia, muzykoterapia, sylwanoterapia, ludoterapia, poezjoterapia, ergoterapia, dramatoterapia i inne, które uwzględniają zaangażowanie i całościowy wkład pracy uczestników w realizację zajęć.

Terapia zajęciowa to rodzaj leczenia usprawniającego funkcje umysłowe, fizyczne i sprawność manualną, wykonując pewne czynności o charakterze produkcyjnym, kulturowym, estetycznym, zmierzającym do lepszego rozwoju i satysfakcji w życiu osoby niepełnosprawnej.

Zajęcia realizowane są w sposób odpowiedni do potrzeb osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem jego potrzeb psychicznych i możliwości intelektualnych w sposób uspokajający, mobilizujący a także usprawniający. Każdy pracuje w ramach własnych możliwości, praca dostosowana jest do jego indywidualnych zainteresowań i zdolności.

„Celem działania terapeutycznego jest więc rehabilitacja zmierzająca do wszechstronnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego (integracji społecznej)”.

Dlatego warto spotkać się z terapeutą zdrowotnym wykształconym w kierunku rehabilitacji medycznej i zajęciowej celem współpracy w rozwoju i doskonaleniu całościowym funkcji człowieka niepełnosprawnego.